O nás

cyrilek.net z.s. je nezisková organizace, provozující od roku 2004 vlastní datovou síť na Kroměřížsku a v přilehlém okolí. Spolek vznikl díky snaze několika místních nadšenců, které už nebavilo usínat u pomalých telefonních modemů provozovaných na zastaralých telefonních linkách, či jen tak sedět a několik let čekat na zavedení (bohužel opět pomalého a drahého) ADSL a rozhodli se konat. Tito lidé společně s ostatními odborníky z oborů síťových technologií, elektroniky, radiových systémů a spousty dalších profesí vybudovali ve svém volném čase za podpory některých obcí datovou síť, jejíž rozloha nyní dosahuje téměř 250km2. Snahou bylo dosažení maximální kvality a rychlosti přenosu dat a tak jsme hned v počátku zavrhli použití tehdy levných, avšak pomalých zařízení. Páteře naší sítě jsou dnes tvořeny bezdrátovými spoji v licenčním i volném pásmu, což společně s promyšlenou topologií sítě umožňuje dosahovat přenosových rychlostí často přesahujících desítky Mbps. Díky unikátnímu systému řízení provozu, jehož vývoj trval několik let, mohou členové naší sítě využít veškerou dostupnou kapacitu sítě v dané lokalitě.

Jedním z nelehkých cílů, které jsme si kladli při zakládání, bylo vybudování centrálního retranslačního uzlu na návrší zvaném „U Cyrilka“, odkud také pochází samotný název. Po nemalých komplikacích při jednání s úřady se nám nakonec podařilo získat potřebná povolení pro zahájení stavebního řízení, které bylo úspěšně završeno vztyčením 20m stožáru, jež nyní tvoří hlavní bod naší sítě.

Členskou základnu tvoří v současné době několik tisíc osob, stovky firem a drobných podnikatelů, přibližně dvě desítky obcí, místních knihoven či více než desítka škol. Všichni členové se mohou spolupodílet na akcích a mohou také předkládat náměty na další využití a rozvoj společné infrastruktury.

O spolehlivý provoz celé sítě s vlastním monitoringem se starají tři desítky místních správců, vedení administrativy a správa majetku je v působnosti tříčlenné rady, která také volí předsedu – statutárního zástupce spolku.

cyrilek.net není poskytovatelem veřejných služeb elektronických komunikací ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
Cílem našeho spolku není profesionální poskytování přístupu k Internetu a služeb s tím spojených.