Náhradní valná hromada spolku cyrilek.net

7.11.2023

Dne 24. 11. 2023 v 17:00 se koná náhradní valná hromada spolku cyrilek.net.
Místem konání je Nová Dědina 142, okres Kroměříž.
Pozvánka s programem byla členům rozeslána 6. 11. 2023.