Náhradní valná hromada spolku cyrilek.net

18.10.2022

Dne 4. 11. 2022 v 17:00 se koná náhradní valná hromada spolku cyrilek.net.
Místem konání je Nová Dědina 142, okres Kroměříž.
Pozvánka s programem byla členům rozeslána 18. 10. 2022.