FAQ – Informace

Kolik to všechno stojí?
Výše pravidelného členského příspěvku je:

350,- Kč/měsíc – při platbě na 1 měsíc
333,- Kč/měsíc – při platbě na 3 měsíce (jednorázová platba 1000,- Kč)
299,- Kč/měsíc – při platbě na 12 měsíců (jednorázová platba 3588,- Kč)
250,- Kč/měsíc – při platbě na 36 měsíců (jednorázová platba 9000,- Kč)

Členské příspěvky jsou splatné k 1. dni daného období.
V rámci členského příspěvku lze sledovat i televizi a to i přímo v počítači, není tedy nutné pořizovat další zařízeni.

Jednorázové náklady na zřízení členství jsou stanoveny na 999,- Kč dle platného finančního řádu. Ve zvláštních případech může Rada spolku stanovit výjímku. Platby příspěvků poukazujte na transparentní účet spolku č.: 1820346001/5500 (Raiffeisenbank). U každé platby vždy uvádějte přidělené členské číslo (variabilní symbol).

Jak rychle to jede?
Rychlost sítě závisí na lokalitě a způsobu připojení. Průměrně dosahované rychlosti downloadu v naší síti jsou v řádu desítek Megabitů/sekundu, v lokalitách s větším počtem členů často přesahují 50Mbps dle možností použité technologie v daném místě. V místech kde je dostupné připojení optickým vláknem lze dosáhnout rychlosti 1Gbps. Přenosové trasy sítě se dle potřeby posilují, celková konektivita nyní přesahuje 20Gbps.

Čím to, že to jede tak rychle?
Spolek cyrilek.net buduje síť na nejmodernějších dostupných technologiích, rychlost sítě nijak záměrně neomezuje, limitem je pouze dostupná kapacita v daném místě a čase.

Přesto se mi zdá že mi to jede pomalu, proč?
Rychlost může být ovlivněna více faktory, samotným výkonem připojeného počítače a množstvím instalovaných aplikací (např. antiviry), způsobem připojení počítače do sítě (bezdrátový přenos z domácích wifi bývá pomalejší než připojení kabelem přímo do routeru), případně aktuálním vytížením sítě v daném místě a čase. Máte-li podezření že je něco v nepořádku se sítí cyrilek.net, dejte nám o tom vědět.

Jakým způsobem funguje řízení rychlosti?
Systém řízení rychlosti byl vytvořen na míru pro potřeby naší sítě.
Sleduje aktuální vytížení všech spojů v dané síti a na základě toho průběžně upravuje maximální rychlosti v daném segmentu sítě. Je-li některý ze spojů v síti využit natolik, že hrozí jeho přetížení, systém vyhledá IP která přenáší největší objem dat a dočasně sníží její maximální rychlost tak, aby nedošlo k přetížení spoje a tím pádem omezení provozu ostatních. Systém funguje také opačným způsobem, kdy vyhledává nejpomalejšíh IP v daném segmentu sítě a její rychlost zase zvýší. Výsledkem je rovnoměrné využití kapacity spojů sítě. Od 22:00 do 7:00 je systém vypnut. V tuto dobu je doporučeno stahování velkých objemů dat. Systém také monitoruje a řídí rychlost uploadu, aby nedošlo k zahlcení sítě odchozími daty, toto řízení je aktivní stále.

Kde je síť dostupná?
Pokryté lokality naleznete na stránce Dostupnost spolkové sítě.

Bydlím nedaleko, avšak síť zde dostupná není, přesto bych se chtěl do spolku připojit.
Rozšíření sítě je možné pokud je splněno několik podmínek:
1. Existuje technická proveditelnost = zpravidla přímá viditelnost na některý z páteřních uzlů sítě.
2. V dané lokalitě je více zájemců, aby bylo možné vybudovat kvalitní páteřní spoj s dostatečnou propustností.
3. V dané lokalitě se najde někdo místní kdo bude mít zájem starat se o provoz tamní části sítě.

Mám vlastní zařízení, mohu se připojit?
Záleží na typu zařízení (některé starší přístroje nejsou s technologií v naší síti kompatibilní) a také lokalitě – dostupnosti signálu. Vždy je lepší konzultovat připojení nejprve s místním správcem.

Mohu své členství ve spolku přerušit či pozastavit?
Ano, členství lze pozastavit na libovolně dlouhou dobu (minimální délka je jeden kalendářní měsíc). Pozastavení si můžete nastavit sami po přihlášení do členské sekce.

Co když budu chtít ze spolku vystoupit?
Členství ve spolku je dobrovolné a není nikterak časově vázané, chcete-li své členství ukončit, použijte prosím formulář odhlášky.

Nedaří se mi odeslat email, co mám dělat?
Využíváte-li pro čtení a odesílání elektronické pošty některého z e-mailových klientů jako Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird apod., nastavte si v něm SMTP server:
smtp.cyrilek.net (server nevyžaduje ověření)

Můžu získat veřejnou IP adresu?
Síť cyrilek.net má přidělen svůj AS v rámci kterého spravuje rozsah veřejných IP adres.
Každý člen dostává automaticky přiřazenou veřejnou IP adresu, pro zajištění bezpečnosti však příchozí spojení prochází centrálním firewallem. Na požádání lze tento firewall u libovolné IP adresy vypnout.

Funguje v síti telefonování přes Internet (VoIP)?
Ano, VoIP službu si můžete zajistit od libovolného operátora.

Funguje v síti televize přes Internet (IPTV)?
Ano, pro členy je v síti dostupná služba sledovanitv.cz s 91 TV kanály a 62 rádiovými stanicemi.
IPTV lze sledovat přímo na počítači nebo na tzv. chytrých televizorech a telefonech – seznam podporovaných platforem.
Služba sledovanitv.cz je členům dostupná bez nutnosti hradit další poplatky na PC, mobilních zařízeních či tabletech. Lze také využít libovolné jiné IPTV jež je dostupná prostřednictvím sítě Internet.

Můžu mít do sítě připojeno více PC?
Ano, počet PC není limitován, technické provedení však doporučujeme předem konzultovat s Vaším místním správcem.

Připojil jsem do sítě nový počítač nebo routert (wifinu) avšak síť na něm nefunguje.
Pokud se Vám zobrazí nápis „Neregistrované zařízení“, postupujte dle instrukcí uvedených na zobrazené stránce.
Pokud se nezobrazuje nic, zkontrolujte nastavení Vaší sítě – IP adresa a ostatní parametry by měly být přepnuty na automatickou konfiguraci (DHCP).

Co dělat když něco nejede?
Pokud se jedná o závadu na páteřním spoji, pak o tom již systém monitorující 24 hodin stav sítě automaticky vyrozuměl patřičné osoby. Případné lokální závady (např. u Vás doma) však systém nerozpozná, máte-li podezření, zkuste nejprve následující postup:
Odpojte na několik minut od el. energie veškerá zařízení jako např. bezdrátového klienta, switch, router, apod. a znovu zapojte. Poté restartujte počítač. Pokud se porucha neodstraní, kontaktujte svého místního správce.

Kde zjistím heslo do členské sekce?
Heslo si můžete obnovit při přihlášní do členské sekce.