O nás

Spolek cyrilek.net je nezisková organizace, jejíž historie sahá do roku 2004, kdy několik nadšenců (nejen) z oboru IT založilo občanské sdružení. Cílem bylo od počátku umožnit lidem v regionu komunikaci s využitím nejmodernějších způsobů tehdy ještě nepříliš rozšířených datových sítí. Zatímco ve vyspělejších částech světa již dávno znali pojem Internet, ve zdejším regionu byly možnosti elektronické komunikace značně omezené. Postupem času se členská základna rozrůstala a členům spolku se podařilo zprovoznit vlastní regionální datovou síť, jež nyní zasahuje do desítek obcí na Kroměřížsku a v přilehlém okolí.
Jedním z nelehkých cílů, které jsme si na počátku kladli, bylo vybudování centrálního retranslačního uzlu v obci Vrbka u Sulimova na návrší zvaném „U Cyrilka“, odkud také pochází samotný název spolku. Po nemalých komplikacích bylo naše úsilí úspěšně završeno vztyčením 20m stožáru, z něhož se poté stal jeden z hlavních komunikačních uzlů sítě.
Zatímco v počátcích byla síť tvořena převážně bezdrátovými pojítky v bezlicenčních pásmech či kabelovým vedením, nynější trendy směřují k optickým vláknům a využití licenčních radiových spojů. S vývojem technologií roste rychlost i kvalita datových komunikací, dříve jsme data v naší síti přenášeli v kbps (kilobity za sekundu) a místy ztracený paket nebyl vyjímkou, dnes již mohou členové běžně komunikovat rychlostmi v řádech desítek či stovek Mbps (megabit za sekundu), na optických částech sítě pak i 1 Gbps (gigabit za sekundu). Síť spolku je pomocí několika nezávislých optických tras propojena s ostatními sítěmi a tvoří tak spolu s nimi globální komunikační „pavučinu“, dnes již běžně nazývanou Internet. Nebojíme se experimentovat, zkoumat nové možnosti či zkoušet nové technologie, vždyť i celá síť vzniká jako jedno velké experimentální dílo.

Spolek cyrilek.net není komerční podnikatelský subjekt a tak si u nás „ten Internet“ nekoupíte. Každý se však může stát členem komunity a zapojit se do dalšího rozvoje spolku a jím vybudované sítě. V našem spolku si nelze objednat „vyšší rychlost za víc kaček“, neboť všichni sdílíme společnou síť a všichni se také můžeme podílet na společných akcích, předkládat náměty na další využití, rozvoj a vylepšování naší komunikační infrastruktury či třeba poskytnout kousek svého prostoru pro společné zařízení sítě. S rostoucí členskou základnou přibylo ve spolku šikovných lidí, kteří ledasco vědí, rádi se učí něco nového a také rádi poradí či pomohou ostatním. Z některých se stali „místní správci“, kteří udržují spolkovou síť v kondici a nadále ji úspěšně rozvíjí. Vedení administrativy a správa majetku je v působnosti tříčlenné rady, jež je volena valnou hromadou, rada dále volí předsedu – statutárního zástupce spolku. Členskou základnu tvoří v současné době několik tisíc osob, firem a živnostníků, přibližně dvě desítky obcí, místních knihoven či více než desítka škol, kterým spolkem provozovaná infrastruktura slouží také k naplňování běžných potřeb elektronické komunikace. Spolek je otevřen veřejnosti, neboť v souladu se stanovami spolku není z členství ve spolku nikdo předem vyloučen.

Cílem našeho spolku není generování zisku či hromadění majetku, nýbrž vytváření podmínek pro další rozvoj regionu a vzájemnou komunikaci. Prostředky, kterými spolek disponuje, tvoří prakticky výhradně přijaté členské příspěvky a spolek s nimi hospodaří tak, aby naplňoval uvedené cíle.