Dostupnost sítě

23.9.2014

Nově jsme rozšířili dostupnost naší sítě o obec Stará Ves a Zdounky – Zákostelí .