Novinky na síťi

8.1.2021

Vážení členové spolku cyrilek.net z.s., jelikož předchozí valná hromada (konaná per rollam dne 28. – 31. 12. 2020) nebyla usnášeníschopná, svoláváme tímto náhradní valnou hromadu. Bohužel současná epidemiologická situace stále neumožňuje osobní setkání většího počtu osob a tak nezbývá, než využít možnosti dané zákonem 191/2020 v aktuálním znění a svolat valnou hromadu náhradním způsobem s využitím technických prostředků. Zasedání náhradní valné hromady se koná v období od 21. 1. 2021 do 24. 1. 2021. Forma konání – elektronicky, prostřednictvím členské sekce dostupné na webových stránkách...

Číst více

15.12.2020

Vážení členové spolku cyrilek.net z.s., i v tomto roce nás čeká členská schůze – valná hromada spolku. Bohužel současná epidemiologická situace stále neumožňuje osobní setkání většího počtu osob a tak nezbývá, než využít možnosti dané zákonem 191/2020 v aktuálním znění a svolat valnou hromadu náhradním způsobem s využitím technických prostředků. Zasedání valné hromady se koná v období od 28. 12. 2020 do 31. 12. 2020. Forma konání – elektronicky, prostřednictvím členské sekce dostupné na webových stránkách...

Číst více

19.3.2020

S ohledem na současnou situaci, kdy dochází ke globálnímu šíření virové nákazy rušíme až do odvolání veškeré spolkové akce, při nichž by mohlo dojít k fyzickému kontaktu či ke shromažďování osob. Toto se netýká akcí či jednání prováděných vzdálenou formou elektronické komunikace, kterážto je preferována. S ohledem na kapacitní možnosti spolkové sítě doporučujeme přednostně použití elektronické komunikace v textové či hlasové formě oproti formě video přenosů. Přejeme všem pevné zdraví a dobrou...

Číst více

15.1.2020

V květnu 2019 byly spuštěny nové otevřené DNSSEC validující resolvery, tzv. ODVR, viz https://www.nic.cz/odvr/, které běží na: 193.17.47.1 / 2001:148f:ffff::1 a 185.43.135.1 / 2001:148f:fffe::1 Stávající jež běží na níže uvedených IP budou vypnuty 20.1.2020 v 9:00: 217.31.204.130 / 2001:1488:800:400::130 a 193.29.206.206 / 2001:678:1::206 Další informace o vypínání původního ODVR naleznete na:...

Číst více

7.12.2019

Dne 19. 12. 2019 v 17:00 se koná náhradní valná hromada spolku cyrilek.net. Místem konání je Nová Dědina 142, okres Kroměříž. Pozvánka s programem byla členům rozeslána 4. 12. 2019.

Číst více

12.11.2019

Dne 3.12.2019 v 17:00 se koná Valná hromada spolku cyrilek.net. Místem konání je Nová Dědina 142, okres Kroměříž. Pozvánka s programem byla členům rozeslána 12.11.2019.

Číst více