Novinky na síťi

19.3.2021

V nočních a ranních hodinách došlo k několika výpadkům spojení spolkové sítě k ostatním sítím. Členové tak sice mohli komunikovat v rámci spolkové sítě navzájem, komunikace s okolním Internetem však nebyla funkční. Příčinou byla porucha v hlavním propojovacím uzlu v Praze. Aby bylo možné zdroj poruchy podrobněji diagnostikovat, budou v nočních hodinách probíhat práce na síti při kterých může opět docházet k výpadkům spojení s ostatními sítěmi. Co v takových případech mohou členové dělat? – zachovat klid a počkat nějakou dobu, zda-li se spojení neobnoví – prověřit jestli nemají vypnuté síťové zařízení (router apod.), případně jej zkusit vypnout a znova zapnout – zeptat se ostatních členů jestli i oni pozorují stejný problém Co určitě nedělat? – NEMAČKAT žádná tlačítka na routeru – NEPŘEPOJOVAT kabely na routeru Pokud je problém na páteřních spojích sítě, tak o něm správci vědí zpravidla jako první a není potřeba nikam volat.Až pokud by problém přetrvával delší dobu a ostatní členové by žádnou závadu nepozorovali, pak je možné dotázat se místního správce nebo zavolat na infolinku a sdělit přesné údaje člena a popis...

Číst více

8.1.2021

Vážení členové spolku cyrilek.net z.s., jelikož předchozí valná hromada (konaná per rollam dne 28. – 31. 12. 2020) nebyla usnášeníschopná, svoláváme tímto náhradní valnou hromadu. Bohužel současná epidemiologická situace stále neumožňuje osobní setkání většího počtu osob a tak nezbývá, než využít možnosti dané zákonem 191/2020 v aktuálním znění a svolat valnou hromadu náhradním způsobem s využitím technických prostředků. Zasedání náhradní valné hromady se koná v období od 21. 1. 2021 do 24. 1. 2021. Forma konání – elektronicky, prostřednictvím členské sekce dostupné na webových stránkách...

Číst více

15.12.2020

Vážení členové spolku cyrilek.net z.s., i v tomto roce nás čeká členská schůze – valná hromada spolku. Bohužel současná epidemiologická situace stále neumožňuje osobní setkání většího počtu osob a tak nezbývá, než využít možnosti dané zákonem 191/2020 v aktuálním znění a svolat valnou hromadu náhradním způsobem s využitím technických prostředků. Zasedání valné hromady se koná v období od 28. 12. 2020 do 31. 12. 2020. Forma konání – elektronicky, prostřednictvím členské sekce dostupné na webových stránkách...

Číst více

19.3.2020

S ohledem na současnou situaci, kdy dochází ke globálnímu šíření virové nákazy rušíme až do odvolání veškeré spolkové akce, při nichž by mohlo dojít k fyzickému kontaktu či ke shromažďování osob. Toto se netýká akcí či jednání prováděných vzdálenou formou elektronické komunikace, kterážto je preferována. S ohledem na kapacitní možnosti spolkové sítě doporučujeme přednostně použití elektronické komunikace v textové či hlasové formě oproti formě video přenosů. Přejeme všem pevné zdraví a dobrou...

Číst více

15.1.2020

V květnu 2019 byly spuštěny nové otevřené DNSSEC validující resolvery, tzv. ODVR, viz https://www.nic.cz/odvr/, které běží na: 193.17.47.1 / 2001:148f:ffff::1 a 185.43.135.1 / 2001:148f:fffe::1 Stávající jež běží na níže uvedených IP budou vypnuty 20.1.2020 v 9:00: 217.31.204.130 / 2001:1488:800:400::130 a 193.29.206.206 / 2001:678:1::206 Další informace o vypínání původního ODVR naleznete na:...

Číst více

7.12.2019

Dne 19. 12. 2019 v 17:00 se koná náhradní valná hromada spolku cyrilek.net. Místem konání je Nová Dědina 142, okres Kroměříž. Pozvánka s programem byla členům rozeslána 4. 12. 2019.

Číst více