Novinky na síťi

3.9.2021

Dne 17.9.2021 v 17:00 se koná Valná hromada spolku cyrilek.net. Místem konání je Trávník 1, 767 01 Kroměříž (Hospůdka Na tahu). Pozvánka s programem byla členům rozeslána 3.9.2021.

Číst více

20.6.2021

V neděli ráno vypukl požár v budově s centrem sítě v Kromeříži. Musel se odpojit přívod elektřiny a vypnout technologie. Část sítě tudíž nebyla funkční. Po kontrole zasahujících hasičů byl provoz sítě obnoven v 10h. V případě, že stále pozorujete nějaké problémy, vypněte a znovu zapněte Wifi router a případně bezdrátový přijímač na Vašem domě. Prosíme nemačkejte žádná tlačítka na WiFi routeru a nepřehazujte kabely. Děkujeme za...

Číst více

19.3.2021

V nočních a ranních hodinách došlo k několika výpadkům spojení spolkové sítě k ostatním sítím. Členové tak sice mohli komunikovat v rámci spolkové sítě navzájem, komunikace s okolním Internetem však nebyla funkční. Příčinou byla porucha v hlavním propojovacím uzlu v Praze. Aby bylo možné zdroj poruchy podrobněji diagnostikovat, budou v nočních hodinách probíhat práce na síti při kterých může opět docházet k výpadkům spojení s ostatními sítěmi. Co v takových případech mohou členové dělat? – zachovat klid a počkat nějakou dobu, zda-li se spojení neobnoví – prověřit jestli nemají vypnuté síťové zařízení (router apod.), případně jej zkusit vypnout a znova zapnout – zeptat se ostatních členů jestli i oni pozorují stejný problém Co určitě nedělat? – NEMAČKAT žádná tlačítka na routeru – NEPŘEPOJOVAT kabely na routeru Pokud je problém na páteřních spojích sítě, tak o něm správci vědí zpravidla jako první a není potřeba nikam volat.Až pokud by problém přetrvával delší dobu a ostatní členové by žádnou závadu nepozorovali, pak je možné dotázat se místního správce nebo zavolat na infolinku a sdělit přesné údaje člena a popis...

Číst více

8.1.2021

Vážení členové spolku cyrilek.net z.s., jelikož předchozí valná hromada (konaná per rollam dne 28. – 31. 12. 2020) nebyla usnášeníschopná, svoláváme tímto náhradní valnou hromadu. Bohužel současná epidemiologická situace stále neumožňuje osobní setkání většího počtu osob a tak nezbývá, než využít možnosti dané zákonem 191/2020 v aktuálním znění a svolat valnou hromadu náhradním způsobem s využitím technických prostředků. Zasedání náhradní valné hromady se koná v období od 21. 1. 2021 do 24. 1. 2021. Forma konání – elektronicky, prostřednictvím členské sekce dostupné na webových stránkách...

Číst více

15.12.2020

Vážení členové spolku cyrilek.net z.s., i v tomto roce nás čeká členská schůze – valná hromada spolku. Bohužel současná epidemiologická situace stále neumožňuje osobní setkání většího počtu osob a tak nezbývá, než využít možnosti dané zákonem 191/2020 v aktuálním znění a svolat valnou hromadu náhradním způsobem s využitím technických prostředků. Zasedání valné hromady se koná v období od 28. 12. 2020 do 31. 12. 2020. Forma konání – elektronicky, prostřednictvím členské sekce dostupné na webových stránkách...

Číst více

19.3.2020

S ohledem na současnou situaci, kdy dochází ke globálnímu šíření virové nákazy rušíme až do odvolání veškeré spolkové akce, při nichž by mohlo dojít k fyzickému kontaktu či ke shromažďování osob. Toto se netýká akcí či jednání prováděných vzdálenou formou elektronické komunikace, kterážto je preferována. S ohledem na kapacitní možnosti spolkové sítě doporučujeme přednostně použití elektronické komunikace v textové či hlasové formě oproti formě video přenosů. Přejeme všem pevné zdraví a dobrou...

Číst více