Finanční řád

11.6.2018

Na posledním zasedání rady spolku cyrilek.net byl vydán nový finanční řád, který je k nahlédnutí v sekci „Ke stažení“