Náhradní valná hromada spolku cyrilek.net

7.12.2019

Dne 19. 12. 2019 v 17:00 se koná náhradní valná hromada spolku cyrilek.net.
Místem konání je Nová Dědina 142, okres Kroměříž.
Pozvánka s programem byla členům rozeslána 4. 12. 2019.