Náhradní valná hromada spolku cyrilek.net

3.10.2021

Dne 15. 10. 2021 v 17:00 se koná náhradní valná hromada spolku cyrilek.net.
Místem konání je Nová Dědina 142, okres Kroměříž.
Pozvánka s programem byla členům rozeslána 23. 9. 2021.