Valná hromada spolku cyrilek.net

15.12.2020

Vážení členové spolku cyrilek.net z.s.,

i v tomto roce nás čeká členská schůze – valná hromada spolku. Bohužel současná epidemiologická situace stále neumožňuje osobní setkání většího počtu osob a tak nezbývá, než využít možnosti dané zákonem 191/2020 v aktuálním znění a svolat valnou hromadu náhradním způsobem s využitím technických prostředků.

Zasedání valné hromady se koná v období od 28. 12. 2020 do 31. 12. 2020.

Forma konání – elektronicky, prostřednictvím členské sekce dostupné na webových stránkách spolku.