Změna názvu spolku

10.2.2016

V souladu s požadavky Občanského zákoníku byla provedena změna názvu spolku a to doplněním zkratky z.s. ke stávajícímu názvu.
Aktuální název spolku zapsaný ve spolkovém rejstříku tedy zní: cyrilek.net z.s.
Význam zkratky z.s. je zapsaný spolek.